Privacy verklaring

De 6 grondslagen

In de AVG staan de volgende 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 1. U heeft toestemming van de persoon om wie het gaat.
 2. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.
 3. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat u dit wettelijk verplicht
 4. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om vitale belangen te beschermen.
 5. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
 6. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om uw gerechtvaardigde belang te behartigen.

Op deze pagina, lees je de privacy verklaring van Temple Life waaronder “Het wandel met Jezus” programma valt. Hierin wordt toegelicht welke persoonsgegevens er worden verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en welke cookies er verzameld worden.

Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Inleiding

In verband met leesbaarheid hebben wij ervoor gekozen om gebruik te maken van de ‘wij-vorm’. Waar “wij”, “staat voor Temple Life en daaronder vallende onderdelen. Waar “jij”, “je”, “jou” of “jouw” staat wordt jouw bedrijf, jij als klant of prospect bedoeld.

Vragen?

Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact opnemen met [email protected]. Ter bespoediging van de afhandeling, verzoeken wij je in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”. Alvast bedankt!

Over ons

Temple Life en daaronder vallende onderdelen, waaronder ‘Het wandel met Jezus Programma”,  is een educatie-initiatief voor gebed & aanbidding, leefstijl & herstel met training & coaching, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Gevestigd aan Nedersticht 26
1083 XD Amsterdam
KvK nummer: 68013736
BTW: 001417326B27

Intellectuele eigendommen

Wij hebben de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website en al onze (gratis) producten en diensten. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, teksten, afbeeldingen en inhoud geheel/gedeeltelijk te gebruiken voor je eigen online platform, social media en andere online kanalen.

Privacybeleid

Temple Life respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website https://www.templelife.nl, van onze (potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Er wordt dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om gegaan. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met onze diensten te maken hebben.

Hierbij houdt Temple Life  zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Deze privacyverklaring geldt wanneer je onze website bezoekt en wanneer je een beroep doet op onze producten en diensten.

Dat betekent onder andere dat persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden, deze gegevens goed beveiligd worden en deze alleen onder voorwaarden worden gedeeld met derden. Deze privacyverklaring ziet toe op al onze verwerkingen. Ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij het versturen van facturen.

Beveiligde verbinding

Alle gegevens die je met ons deelt via de website wordt via een beveiligde verbinding (SSL) aan ons verstuurd.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online cursus/workshop/training/webinar, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen/te verstrekken. Er zullen enkel gegevens worden verwerkt, die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres (geanonimiseerd);
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Foto’s: wij verwerken foto’s, die die door ons worden gemaakt bij een (groep) deelnemer(s) aan een (online) training of die hiervoor geslaagd zijn/is. Dit wordt gedaan om een representatief beeld te scheppen over onze (online) trainingen. Met jouw toestemming kunnen deze foto’s ook in advertenties gebruikt worden;
 • Contactgeschiedenis;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je aanmelding(sprofiel) op onze website, telefonisch en/of in correspondentie.
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Indien sprake van een zakelijke klant of leveracier: Bedrijfsnaam, bedrijfsadresgegevens, KvK nummer en indien aanwezig BTW nummer
 • Voor facturatie ook: Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Temple Life verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid en/of leefstijl alleen met je toestemming en ten behoeve van het vervullen van de begeleiding bij het online-programma of t.b.v. jouw training of coaching.

Persoonsgegevens minderjarigen

Temple Life of haar onderdelen hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar oud. Tenzij ze hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Jammer genoeg, kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom raden wij ouders van kinderen jonger dan 16 jaar actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit ter voorkoming van verzameling van gegevens over hun kinderen, zonder ouderlijke toestemming. Wanneer je vermoedt dat wij zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 16 jaar hebben verzameld, neem dan contact op met [email protected]. Ter bespoediging van de afhandeling, verzoeken wij je in de onderwerpregel te zetten “Persoonsgegevens minderjarige”. Desbetreffende opgeslagen informatie zal hierdoor uit ons systeem verwijderd worden.

Hoe worden je gegevens gebruikt

Jouw gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Voornaam, achternaam, e-mail adres gebruiken we voor het verzenden van commerciële mailings, nieuwsbrieven, versturen van aangevraagde gratis downloads, versturen van gratis online cursus/workshop/training/ uitnodiging en/of replay van het webinar en retargeting voor Facebook advertenties. Dit wordt enkel gedaan met de gegevens die verkregen zijn door het downloaden van gratis documenten, aanvragen van gratis workshops/trainingen/cursussen/webinars. Dit gebeurt niet met gegevens die via onze contactformulieren zijn binnengekomen.
 • Voornaam, achternaam, e-mail adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, BTW-nummer en telefoonnummer zijn gegevens die worden opgeslagen bij de aanschaf van een product of dienst.

Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de dienst en / of bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.

Bij een betaling van een product en/of dienst dan worden deze gegevens opgeslagen in ons betalingssysteem en worden tevens gebruikt om een correcte factuur te kunnen opmaken m.b.v. snelstart.nl die na jouw aankoop automatisch naar jou via e-mail wordt verstuurd. Wij gebruiken hiervoor altijd een beveiligde betaalomgeving. Jouw betalingsgegevens worden verwerkt door onze Payment Service Provider Mollie. Wij hebben hier zelf geen toegang tot. Tevens worden jouw bestelgegevens opgeslagen in Kajabi, zodat de bestelde producten en diensten op een correcte wijze kunnen worden afgehandeld en je hierover de juiste mailings ontvangt. Let er op dat zowel Kajabi, snelstart.nl, Mollie en hun eigen gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring hanteren.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Temple Life verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Temple Life analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Temple Life verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen met derden

Jouw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening (zoals bijvoorbeeld administratie, klantenservice en technische support) of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Temple Life neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Temple Life) tussen zit. Er wordt gebruik gemakt van de volgende computerprogramma's of -systemen:

Facebook

Er wordt gebruik gemaakt van de Facebook-pixel, die gegevens verzamelt voor Facebook-adverteren. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze website bezocht. Voor meer informatie over cookies op onze website verwijs ik naar het onderdeel ‘cookies’ in deze privacyverklaring.

Jouw e-mailadres, voornaam, telefoonnummer en gedrag op onze website kan met Facebook gedeeld worden voor het aanmaken van een aangepaste doelgroep voor Facebook-adverteren. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze Facebook-advertenties willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens.

Wanneer je niet wenst dat via dit platform advertenties worden getoond, dan kun je dat bij ons aangeven via [email protected]. Ook kun je hiervoor bij Facebook afmelden. 

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van Temple Life te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Pinterest

Op Temple Life maken wij gebruik van de Pinterest-pixel, die gegevens verzamelt voor Pinterest-adverteren. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze website bezocht. Voor meer informatie over cookies op onze website verwijs ik naar het onderdeel ‘cookies’ in deze privacyverklaring.

Jouw e-mailadres, voornaam, telefoonnummer en gedrag op onze website kan met Pinterest gedeeld worden voor het aanmaken van een aangepaste doelgroep voor Pinterest-adverteren. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze Pinterest-advertenties willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens.

Wanneer je niet wenst dat via dit platform advertenties worden getoond, dan kun je dat bij ons aangeven via [email protected]. Ook kun je hiervoor bij Pinterest afmelden.

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van Temple Life te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Meer informatie over de cookies van Pinterest vind je hier.

Google Ads

Op Temple Life maken wij gebruik van de Google Ads-pixel, die gegevens verzamelt voor Google-adverteren. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze website bezocht. Voor meer informatie over cookies op onze website verwijs ik naar het onderdeel ‘cookies’ in deze privacyverklaring.

Jouw e-mailadres, voornaam, telefoonnummer en gedrag op onze website kan met Google gedeeld worden voor het aanmaken van een aangepaste doelgroep voor Google-adverteren. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze Google-advertenties willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens.

Wanneer je niet wenst dat via dit platform advertenties worden getoond, dan kun je dat bij ons aangeven via [email protected]. Ook kun je hiervoor bij Google afmelden.

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van Temple Life te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Meer informatie over de cookies van Google vind je hier.

Google Analytics

Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Cookies

Er wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je een website bezoekt. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie verzamelt echter geen persoonsgegevens die gelinkt zijn aan jouw identiteit, maar onthoudt enkel jouw voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag.

Cookies worden vooral geplaatst om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren.

Dit zijn de verschillende soorten cookies die worden geplaatst:

 • Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van (delen van) mijn website. Bijvoorbeeld cookies van Vimeo en YouTube zorgen dat je de video’s op mijn website kan bekijken.
 • Analytische cookies: deze cookies zijn nodig om het surfgedrag van bezoekers van deze website te monitoren. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics website statistieken.
 • Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om klikgedrag te monitoren die verwerkt worden door de Facebook-, Pinterest-, LinkedIn- en Google Ads -pixel en sitetracking van ActiveCampaign waardoor wij onze advertentiecampagnes op de verschillende advertentieplatformen en onze mailings beter kunnen aansluiten op gedrag en interesse van website bezoekers en e-maillijst.

Wanneer je geen cookies wilt accepteren, dan kan je dit instellen in jouw browser.

Voordat er cookies geplaatst worden op jouw computer, zal er altijd eerst toestemming gevraagd en verkregen moeten worden. Daarom zie je bij het eerste bezoek aan Temple Life een cookiemelding. Je kan hierbij aangeven of je akkoord gaat met het gebruik van cookies en je kunt een keuze maken tussen welke type cookies je wel/niet accepteert.

Bewaartermijn cookies

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je klant of relatie van ons bent. Daarna bewaren we gegevens maximaal 3 jaar na laatste oplevering, met uitzonderingen van facturen. Die bewaren we 7 jaar in verband met onze wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Temple Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Temple Life verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Temple Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Temple Life gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Temple Life en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Temple Life wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Temple Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]